партньори

Примерно е образователен център, предлагащ ефективно иновативно обучение за ученици в малки групи до 8 деца. Практическата насоченост на нашите обучения е водещият елемент, на който ние от Примерно държим изключително много.
Обученията по български език, литература и математика се провеждат за ученици от 4 до 12 клас.
Подготовката за Националното Външно Оценяване /НВО/ и кандидатстване след 7. клас е предизвикателство както за преподавателския ни екип и за ръководството на учебен център Примерно, така и за децата и техните родители. Ние сме наясно колко е важен изпитът и колко са високи изискванията към децата. Затова работата с учениците трябва да започне навреме. Организираме целогодишни курсове за подготовка по математика и БЕЛ, ваканционни модули и индивидуални консултации. Правим пробни изпити в обстановка, близка до реалната.