АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ

Английският език днес е естествено и необходимо знание дори и за най-малките деца.Нуждата от него вече е несъмнена - той се е превърнал в универсален, световен език, който позволява свободна комуникация навсякъдепо света. Именно тази необходимост, съчетана с дългогодишен педагогически опит провокира създаването на Езикова школа „АРЛИЗ“.

Школата предлага обучение по английски език на 3-7 годишни деца на място в детската градина. С много игри, песнички и стихчета децата неусетно навлизат в чуждия за тях език. Вроденото им любопитство към новото и непознатото е чудесен помощник в усвояването на новите думички и езикови конструкции.

Съвсем естествено след детската градина настъпва обучението на място в Школата по английски език в ученическа възраст. С любими детски герои, малките ученици се учат да пишат и четат.

И така година след година малчуганите трупат знания, използват с лекота езика на Британската кралица и се подготвят за изпити, които ще им дадат международен сертификат, а той ще им отключи много врати по цял свят.